eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 137

NGC 137
Objekt NGC 137 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 137 - galax i stjärnbild Piscium
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.20'x1.2'
magnitud: V=12.8m; B=13.7m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h30m58.1s; Dec= 10°12'31"
rödförskjutning (z): 0.017599
Avståndet från solen till NGC 137: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 74.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 137 : PGC 1888, UGC 309, MCG 2-2-17, CGCG 434-19, KARA 25

Närliggande objekt: NGC 135, NGC 136, NGC 138, NGC 139

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.