eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 138

NGC 138
Objekt NGC 138 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 138 - galax i stjärnbild Piscium
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x0.6'
magnitud: V=13.7m; B=14.6m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h30m59.2s; Dec= 5°9'35"
rödförskjutning (z): 0.039674
Avståndet från solen till NGC 138: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 167.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 138 : PGC 1889, UGC 308, MCG 1-2-16, CGCG 409-23

Närliggande objekt: NGC 136, NGC 137, NGC 139, NGC 140

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.