eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 141

NGC 141
Obiekt NGC 141 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 141 - galaktyka w konstelacji Ryby
Тип: S/P -
Wymiary kątowe: 0.80'x0.6'
Wielkość gwiazd: V=14.5m; B=15.4m
Jasność powierzchni: 13.6 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 0h31m17.6s; Dec= 5°10'46"
Redshift (z): 0.039227
Odległość od Słońca do NGC 141: w oparciu o wartość redshift (z) - 165.7 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 141 : PGC 1918, CGCG 409-27

Sąsiadujące obiekty: NGC 139, NGC 140, NGC 142, NGC 143

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.