eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 141

NGC 141
objekt NGC 141 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 141 - galakse i stjernebildet Piscium
Typen: S/P -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.80'x0.6'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.5m; B=15.4m
Overflate lysstyrke: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 0t31m17.6s; Dec= 5°10'46"
Rødforskyvning (z): 0.039227
Avstand fra solen til NGC 141: basert på redshiftverdien (z) - 165.7 Mpc;
Andre objektnavn NGC 141 : PGC 1918, CGCG 409-27

Naboobjekter: NGC 139, NGC 140, NGC 142, NGC 143

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.