eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 139

NGC 139
objekt NGC 139 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 139 - galakse i stjernebildet Piscium
Typen: SBab - stavspiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.80'x0.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.4m; B=15.2m
Overflate lysstyrke: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 0t31m6.5s; Dec= 5°4'42"
Rødforskyvning (z): 0.040671
Avstand fra solen til NGC 139: basert på redshiftverdien (z) - 171.8 Mpc;
Andre objektnavn NGC 139 : PGC 1900, CGCG 409-22

Naboobjekter: NGC 137, NGC 138, NGC 140, NGC 141

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.