eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 141

NGC 141
Objekt NGC 141 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 141 - galax i stjärnbild Piscium
Typ: S/P -
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.6'
magnitud: V=14.5m; B=15.4m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h31m17.6s; Dec= 5°10'46"
rödförskjutning (z): 0.039227
Avståndet från solen till NGC 141: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 165.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 141 : PGC 1918, CGCG 409-27

Närliggande objekt: NGC 139, NGC 140, NGC 142, NGC 143

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.