eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 141

NGC 141
Voorwerp NGC 141 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 141 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Piscium
Type: S/P -
De hoekige afmetingen: 0.80'x0.6'
omvang: V=14.5m; B=15.4m
De helderheid van het oppervlak: 13.6 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 0h31m17.6s; Dec= 5°10'46"
roodverschuiving (z): 0.039227
De afstand van de zon tot NGC 141: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 165.7 Mpc;
Andere namen van het object NGC 141 : PGC 1918, CGCG 409-27

Objecten in de buurt: NGC 139, NGC 140, NGC 142, NGC 143

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.