eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1479

NGC 1479
Objekt NGC 1479 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1479 - av Henry Dreyer sa koordinater, föremålet hittades inte igen;
i stjärnbild Eridani
Typ: NF -
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h54m20.4s; Dec= -10°12'31"

Närliggande objekt: NGC 1477, NGC 1478, NGC 1480, NGC 1481

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.