eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1478

NGC 1478
Objekt NGC 1478 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1478 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.60'x0.3'
magnitud: V=14.8m; B=15.8m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h54m7.3s; Dec= -8°33'18"
rödförskjutning (z): 0.033310
Avståndet från solen till NGC 1478: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 140.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1478 : PGC 14062, NPM1G -08.0155

Närliggande objekt: NGC 1476, NGC 1477, NGC 1479, NGC 1480

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.