eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1478

NGC 1478
objekt NGC 1478 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1478 - galakse i stjernebildet Eridani
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.60'x0.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.8m; B=15.8m
Overflate lysstyrke: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 3t54m7.3s; Dec= -8°33'18"
Rødforskyvning (z): 0.033310
Avstand fra solen til NGC 1478: basert på redshiftverdien (z) - 140.7 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1478 : PGC 14062, NPM1G -08.0155

Naboobjekter: NGC 1476, NGC 1477, NGC 1479, NGC 1480

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.