eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1477

NGC 1477
objekt NGC 1477 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1477 - galakse i stjernebildet Eridani
Typen: E2 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.60'x0.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.2m; B=15.2m
Overflate lysstyrke: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 3t54m2.8s; Dec= -8°34'28"
Rødforskyvning (z): 0.032983
Avstand fra solen til NGC 1477: basert på redshiftverdien (z) - 139.3 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1477 : PGC 14060, NPM1G -08.0154

Naboobjekter: NGC 1475, NGC 1476, NGC 1478, NGC 1479

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.