eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1477

NGC 1477
Obiekt NGC 1477 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1477 - galaktyka w konstelacji Erydan
Тип: E2 - galaktyka eliptyczna
Wymiary kątowe: 0.60'x0.5'
Wielkość gwiazd: V=14.2m; B=15.2m
Jasność powierzchni: 13.0 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 3h54m2.8s; Dec= -8°34'28"
Redshift (z): 0.032983
Odległość od Słońca do NGC 1477: w oparciu o wartość redshift (z) - 139.3 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 1477 : PGC 14060, NPM1G -08.0154

Sąsiadujące obiekty: NGC 1475, NGC 1476, NGC 1478, NGC 1479

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.