eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1478

NGC 1478
Obiekt NGC 1478 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1478 - galaktyka w konstelacji Erydan
Тип: S0 - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 0.60'x0.3'
Wielkość gwiazd: V=14.8m; B=15.8m
Jasność powierzchni: 12.8 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 3h54m7.3s; Dec= -8°33'18"
Redshift (z): 0.033310
Odległość od Słońca do NGC 1478: w oparciu o wartość redshift (z) - 140.7 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 1478 : PGC 14062, NPM1G -08.0155

Sąsiadujące obiekty: NGC 1476, NGC 1477, NGC 1479, NGC 1480

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.