eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1480

NGC 1480
Objekt NGC 1480 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1480 - Henry Dreyer řekl souřadnice, objekt nebyl znovu nalezen;
v souhvězdí Eridani
Typ: NF -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 3h54m32s; Dec= -10°15'30"

Nedaleko objekty: NGC 1478, NGC 1479, NGC 1481, NGC 1482

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.