eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1480

NGC 1480
Voorwerp NGC 1480 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1480 - door Henry Dreyer zei coördinaten, het object werd niet opnieuw gevonden;
in het sterrenbeeld Eridani
Type: NF -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 3h54m32s; Dec= -10°15'30"

Objecten in de buurt: NGC 1478, NGC 1479, NGC 1481, NGC 1482

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.