eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1521

NGC 1521
objekt NGC 1521 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1521 - galakse i stjernebildet Eridani
Typen: E4 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 2.70'x1.6'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.4m; B=12.4m
Overflate lysstyrke: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 4t8m18.7s; Dec= -21°3'6"
Rødforskyvning (z): 0.014153
Avstand fra solen til NGC 1521: basert på redshiftverdien (z) - 59.8 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1521 : PGC 14520, ESO 550-11, MCG -4-10-15

Naboobjekter: NGC 1519, NGC 1520, NGC 1522, NGC 1523

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.