eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1521

NGC 1521
Objekt NGC 1521 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1521 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: E4 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 2.70'x1.6'
magnitud: V=11.4m; B=12.4m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h8m18.7s; Dec= -21°3'6"
rödförskjutning (z): 0.014153
Avståndet från solen till NGC 1521: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 59.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1521 : PGC 14520, ESO 550-11, MCG -4-10-15

Närliggande objekt: NGC 1519, NGC 1520, NGC 1522, NGC 1523

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.