eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1523

NGC 1523
Objekt NGC 1523 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1523 - fyra stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: *4 -
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h6m11s; Dec= -54°5'16"
Övriga namn på objektet NGC 1523 : ESO 156-**39

Närliggande objekt: NGC 1521, NGC 1522, NGC 1524, NGC 1525

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.