eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1523

NGC 1523
Objekt NGC 1523 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1523 - čtyři hvězdy v souhvězdí Doradus
Typ: *4 -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 4h6m11s; Dec= -54°5'16"
Jiné názvy objektu NGC 1523 : ESO 156-**39

Nedaleko objekty: NGC 1521, NGC 1522, NGC 1524, NGC 1525

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.