eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1523

NGC 1523
Obiekt NGC 1523 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1523 - cztery gwiazdki w konstelacji Złota Ryba
Тип: *4 -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 4h6m11s; Dec= -54°5'16"
Inne nazwy obiektów NGC 1523 : ESO 156-**39

Sąsiadujące obiekty: NGC 1521, NGC 1522, NGC 1524, NGC 1525

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.