eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1546

NGC 1546
objekt NGC 1546 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1546 - galakse i stjernebildet Doradus
Typen: S0-a - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 3.20'x1.9'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=10.9m; B=11.8m
Overflate lysstyrke: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 4t14m36.7s; Dec= -56°3'37"
Rødforskyvning (z): 0.004284
Avstand fra solen til NGC 1546: basert på redshiftverdien (z) - 18.1 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1546 : PGC 14723, ESO 157-12, AM 0413-561, IRAS 04134-5611

Naboobjekter: NGC 1544, NGC 1545, NGC 1547, NGC 1548

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.