eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1546

NGC 1546
Objekt NGC 1546 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1546 - galax i stjärnbild Doradus
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 3.20'x1.9'
magnitud: V=10.9m; B=11.8m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h14m36.7s; Dec= -56°3'37"
rödförskjutning (z): 0.004284
Avståndet från solen till NGC 1546: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 18.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1546 : PGC 14723, ESO 157-12, AM 0413-561, IRAS 04134-5611

Närliggande objekt: NGC 1544, NGC 1545, NGC 1547, NGC 1548

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.