eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1548

NGC 1548
Objekt NGC 1548 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1548 - grupp av stjärnor i stjärnbild Persei
Typ: *Grp -
Vinkeldimensionerna: 30.00'
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h20m49.6s; Dec= 36°53'55"

Närliggande objekt: NGC 1546, NGC 1547, NGC 1549, NGC 1550

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.