eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1548

NGC 1548
Obiekt NGC 1548 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1548 - grupa gwiazd w konstelacji Perseusz
Тип: *Grp -
Wymiary kątowe: 30.00'
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 4h20m49.6s; Dec= 36°53'55"

Sąsiadujące obiekty: NGC 1546, NGC 1547, NGC 1549, NGC 1550

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.