eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1548

NGC 1548
Objekt NGC 1548 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1548 - skupina hvězd v souhvězdí Persei
Typ: *Grp -
Úhlové rozměry: 30.00'
Souřadnice epochy J2000: Ra= 4h20m49.6s; Dec= 36°53'55"

Nedaleko objekty: NGC 1546, NGC 1547, NGC 1549, NGC 1550

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.