eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1562

NGC 1562
Objekt NGC 1562 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1562 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.60'x0.6'
magnitud: V=14.3m; B=15.3m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h21m47.6s; Dec= -15°45'19"
rödförskjutning (z): 0.030745
Avståndet från solen till NGC 1562: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 129.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1562 : PGC 14956, NPM1G -15.0224

Närliggande objekt: NGC 1560, NGC 1561, NGC 1563, NGC 1564

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.