eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1562

NGC 1562
objekt NGC 1562 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1562 - galakse i stjernebildet Eridani
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.60'x0.6'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.3m; B=15.3m
Overflate lysstyrke: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 4t21m47.6s; Dec= -15°45'19"
Rødforskyvning (z): 0.030745
Avstand fra solen til NGC 1562: basert på redshiftverdien (z) - 129.9 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1562 : PGC 14956, NPM1G -15.0224

Naboobjekter: NGC 1560, NGC 1561, NGC 1563, NGC 1564

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.