eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1560

NGC 1560
objekt NGC 1560 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1560 - galakse i stjernebildet Camelopardalis
Typen: Scd -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 9.80'x1.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.4m; B=12.2m
Overflate lysstyrke: 14.4 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 4t32m47.5s; Dec= 71°52'46"
Rødforskyvning (z): -0.000120
Andre objektnavn NGC 1560 : PGC 15488, UGC 3060, MCG 12-5-5, CGCG 328-6, FGC 71A

Naboobjekter: NGC 1558, NGC 1559, NGC 1561, NGC 1562

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.