eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1559

NGC 1559
objekt NGC 1559 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1559 - galakse i stjernebildet Reticuli
Typen: SBc - stavspiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 3.50'x2.0'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=10.7m; B=11.0m
Overflate lysstyrke: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 4t17m36.7s; Dec= -62°47'2"
Rødforskyvning (z): 0.004350
Avstand fra solen til NGC 1559: basert på redshiftverdien (z) - 18.4 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1559 : PGC 14814, ESO 84-10, AM 0417-625

Naboobjekter: NGC 1557, NGC 1558, NGC 1560, NGC 1561

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.