eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1559

NGC 1559
Objekt NGC 1559 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1559 - galax i stjärnbild Reticuli
Typ: SBc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 3.50'x2.0'
magnitud: V=10.7m; B=11.0m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h17m36.7s; Dec= -62°47'2"
rödförskjutning (z): 0.004350
Avståndet från solen till NGC 1559: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 18.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1559 : PGC 14814, ESO 84-10, AM 0417-625

Närliggande objekt: NGC 1557, NGC 1558, NGC 1560, NGC 1561

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.