eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1559

NGC 1559
Voorwerp NGC 1559 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1559 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Reticuli
Type: SBc - spiraalvormig sterrenstelsel met bar
De hoekige afmetingen: 3.50'x2.0'
omvang: V=10.7m; B=11.0m
De helderheid van het oppervlak: 12.6 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 4h17m36.7s; Dec= -62°47'2"
roodverschuiving (z): 0.004350
De afstand van de zon tot NGC 1559: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 18.4 Mpc;
Andere namen van het object NGC 1559 : PGC 14814, ESO 84-10, AM 0417-625

Objecten in de buurt: NGC 1557, NGC 1558, NGC 1560, NGC 1561

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.