eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1559

NGC 1559
Obiekt NGC 1559 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1559 - galaktyka w konstelacji Sieć
Тип: SBc - galaktyka spiralna z poprzeczką
Wymiary kątowe: 3.50'x2.0'
Wielkość gwiazd: V=10.7m; B=11.0m
Jasność powierzchni: 12.6 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 4h17m36.7s; Dec= -62°47'2"
Redshift (z): 0.004350
Odległość od Słońca do NGC 1559: w oparciu o wartość redshift (z) - 18.4 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 1559 : PGC 14814, ESO 84-10, AM 0417-625

Sąsiadujące obiekty: NGC 1557, NGC 1558, NGC 1560, NGC 1561

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.