eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1582

NGC 1582
Objekt NGC 1582 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1582 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Persei
Typ: IV2p -
Úhlové rozměry: 24.00'
velikosti: V=7.0m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 4h31m39s; Dec= 43°44'36"
Jiné názvy objektu NGC 1582 : OCL 407

Nedaleko objekty: NGC 1580, NGC 1581, NGC 1583, NGC 1584

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.