eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1582

NGC 1582
Voorwerp NGC 1582 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1582 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Persei
Type: IV2p -
De hoekige afmetingen: 24.00'
omvang: V=7.0m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 4h31m39s; Dec= 43°44'36"
Andere namen van het object NGC 1582 : OCL 407

Objecten in de buurt: NGC 1580, NGC 1581, NGC 1583, NGC 1584

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.