eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1581

NGC 1581
Voorwerp NGC 1581 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1581 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Doradus
Type: E-S0 -
De hoekige afmetingen: 1.80'x0.7'
omvang: V=12.9m; B=13.6m
De helderheid van het oppervlak: 13.0 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 4h24m44.9s; Dec= -54°56'32"
roodverschuiving (z): 0.005337
De afstand van de zon tot NGC 1581: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 22.5 Mpc;
Andere namen van het object NGC 1581 : PGC 15055, ESO 157-26, IRAS 04236-5503

Objecten in de buurt: NGC 1579, NGC 1580, NGC 1582, NGC 1583

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.