eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1581

NGC 1581
objekt NGC 1581 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1581 - galakse i stjernebildet Doradus
Typen: E-S0 -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.80'x0.7'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.9m; B=13.6m
Overflate lysstyrke: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 4t24m44.9s; Dec= -54°56'32"
Rødforskyvning (z): 0.005337
Avstand fra solen til NGC 1581: basert på redshiftverdien (z) - 22.5 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1581 : PGC 15055, ESO 157-26, IRAS 04236-5503

Naboobjekter: NGC 1579, NGC 1580, NGC 1582, NGC 1583

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.