eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1581

NGC 1581
Objekt NGC 1581 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1581 - galax i stjärnbild Doradus
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.80'x0.7'
magnitud: V=12.9m; B=13.6m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h24m44.9s; Dec= -54°56'32"
rödförskjutning (z): 0.005337
Avståndet från solen till NGC 1581: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 22.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1581 : PGC 15055, ESO 157-26, IRAS 04236-5503

Närliggande objekt: NGC 1579, NGC 1580, NGC 1582, NGC 1583

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.