eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1597

NGC 1597
Objekt NGC 1597 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1597 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.7'
magnitud: V=13.9m; B=14.9m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h31m13.4s; Dec= -11°17'24"
rödförskjutning (z): 0.033390
Avståndet från solen till NGC 1597: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 141.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1597 : PGC 15374, MCG -2-12-32, NPM1G -11.0163, IRAS 04287-1124

Närliggande objekt: NGC 1595, NGC 1596, NGC 1598, NGC 1599

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.