eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1599

NGC 1599
Objekt NGC 1599 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1599 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.8'
magnitud: V=13.7m; B=14.1m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h31m38.8s; Dec= -4°35'19"
rödförskjutning (z): 0.013523
Avståndet från solen till NGC 1599: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 57.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1599 : PGC 15403, MCG -1-12-16, IRAS 04292-0441

Närliggande objekt: NGC 1597, NGC 1598, NGC 1600, NGC 1601

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.