eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1646-2

NGC 1646-2
Obiekt NGC 1646-2 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1646-2 - galaktyka w konstelacji Erydan
Тип: C -
Wymiary kątowe: 0.30'x0.3'
Wielkość gwiazd: V=15.0m; B=16.0m
Jasność powierzchni: 12.2 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 4h44m23.8s; Dec= -8°32'6"
Redshift (z): 0.016057
Odległość od Słońca do NGC 1646-2: w oparciu o wartość redshift (z) - 67.8 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 1646-2 : 2ZW 22, near 56 Eri

Sąsiadujące obiekty: NGC 1645, NGC 1646-1, NGC 1646-3, NGC 1647

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.