eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1676

NGC 1676
Objekt NGC 1676 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1676 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 0.80'
Souřadnice epochy J2000: Ra= 4h43m54.2s; Dec= -68°49'40"
Jiné názvy objektu NGC 1676 : ESO 55-SC36, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1674, NGC 1675, NGC 1677, NGC 1678

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.