eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1676

NGC 1676
objekt NGC 1676 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1676 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.80'
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 4t43m54.2s; Dec= -68°49'40"
Andre objektnavn NGC 1676 : ESO 55-SC36, in LMC

Naboobjekter: NGC 1674, NGC 1675, NGC 1677, NGC 1678

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.