eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1676

NGC 1676
Objekt NGC 1676 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1676 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 0.80'
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h43m54.2s; Dec= -68°49'40"
Övriga namn på objektet NGC 1676 : ESO 55-SC36, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1674, NGC 1675, NGC 1677, NGC 1678

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.