eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1688

NGC 1688
Objekt NGC 1688 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1688 - galax i stjärnbild Doradus
Typ: SBc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 2.40'x1.9'
magnitud: V=12.1m; B=12.8m
Ytans ljusstyrka: 13.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h48m23.5s; Dec= -59°48'0"
rödförskjutning (z): 0.004095
Avståndet från solen till NGC 1688: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 17.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1688 : PGC 16050, ESO 119-6, AM 0447-595, IRAS 04476-5953

Närliggande objekt: NGC 1686, NGC 1687, NGC 1689, NGC 1690

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.