eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1690

NGC 1690
Objekt NGC 1690 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1690 - galax i stjärnbild Orionis
Typ: E? -
Vinkeldimensionerna: 1.00'x1.0'
magnitud: V=14.3m; B=15.3m
Ytans ljusstyrka: 14.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h54m19.3s; Dec= 1°38'26"
rödförskjutning (z): 0.029230
Avståndet från solen till NGC 1690: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 123.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1690 : PGC 16290, UGC 3198, MCG 0-13-27, CGCG 394-30

Närliggande objekt: NGC 1688, NGC 1689, NGC 1691, NGC 1692

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.