eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1697

NGC 1697
Objekt NGC 1697 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1697 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 2.60'
magnitud: V=12.6m; B=13.2m
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h48m36.4s; Dec= -68°33'29"
Övriga namn på objektet NGC 1697 : ESO 56-SC5, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1695, NGC 1696, NGC 1698, NGC 1699

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.