eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1696

NGC 1696
Objekt NGC 1696 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1696 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 0.90'
magnitud: V=14.0m; B=14.4m
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h48m30s; Dec= -68°14'35"
Övriga namn på objektet NGC 1696 : ESO 56-SC4, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1694, NGC 1695, NGC 1697, NGC 1698

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.