eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1696

NGC 1696
Obiekt NGC 1696 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1696 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 0.90'
Wielkość gwiazd: V=14.0m; B=14.4m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 4h48m30s; Dec= -68°14'35"
Inne nazwy obiektów NGC 1696 : ESO 56-SC4, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1694, NGC 1695, NGC 1697, NGC 1698

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.