eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1696

NGC 1696
Objekt NGC 1696 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1696 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 0.90'
velikosti: V=14.0m; B=14.4m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 4h48m30s; Dec= -68°14'35"
Jiné názvy objektu NGC 1696 : ESO 56-SC4, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1694, NGC 1695, NGC 1697, NGC 1698

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.