eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1698

NGC 1698
Objekt NGC 1698 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1698 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 1.60'
magnitud: V=12.1m; B=12.2m
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h49m4.5s; Dec= -69°6'49"
Övriga namn på objektet NGC 1698 : ESO 56-SC6, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1696, NGC 1697, NGC 1699, NGC 1700

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.